Định kỳ mỗi tháng, ngày 14/12/2018, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ đã có thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 01/2019.

 DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh gia đình Các khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  Mexico  Philippines
F-1

22/08/2011

22/08/2011 22/08/2011 01/08/1997 01/03/2007
F-2A

08/11/2016

08/11/2016 08/11/2016 15/10/2016

08/11/2016

F-2B

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

08/06/1997

22/06/2007

F-3

15/08/2006 15/08/2006 15/08/2006

22/12/1995

22/07/1995

F-4

22/05/2005 22/05/2005 15/06/2004 08/02/1998

01/09/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh gia đình

 Các khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ Mexico

 Philippines

F-1

08/03/2012

08/03/2012 08/03/2012 22/08/1999

15/02/2008

F-2A

01/12/2017

01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017

01/12/2017

F-2B

22/03/2014

22/03/2014 22/03/2014 08/09/1997 15/12/2007
F-3

08/11/2007

08/11/2007 08/11/2007 01/05/2000

01/06/1997

F-4

15/05/2006 15/05/2006 01/01/2005 08/10/1998

22/04/1997

DIỆN VIỆC LÀM

  • EB-1: Lao động ưu tiên
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
  • EB-4: Di dân đặc biệt
  • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

  • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
  • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Diện việc làm

Các khu vực khác Trung Quốc Guatemala Honduras Ấn Độ Mexico Philippines

Việt Nam

EB-1

01/10/2017

15/12/2016 01/10/2017 15/12/2016 01/10/2017 01/10/2017

01/10/2017

EB-2

C

01/08/2015

C

01/04/2009

C

C

C

EB-3

C

08/06/2015

C

01/03/2009

C

22/06/2017

C

Lao động không có tay nghề

C

01/07/2007

C

01/03/2009

C

22/06/2017

C

EB-4

C

C

22/02/2016

C

15/04/2017

C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

U

U U U U U

U

EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 & T5)

C

01/09/2014

C

C C

C

01/06/2016

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)

U

U U U U U

U

B – Ngày tiếp nhận đơn

 Diện việc làm

 Các khu vực khác Trung Quốc Guatemala

Honduras

Ấn Độ  Mexico

 Philippines

EB-1

01/06/2018

01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018

01/06/2018

EB-2

C

08/09/2015 C 22/05/2009 C

C

EB-3

C

01/01/2016 C 01/04/2010 C

01/08/2017

Lao động không có tay nghề

C

01/06/2008 C 01/04/2010

C

01/08/2017

EB-4

C

C 01/05/2016 C C C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C C 01/05/2016 C C

C

EB-5 đầu tư trực tiếp

(C5 & T5)

C

01/10/2014  C  C  C

 C

EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng (I5 & R5)

 C

 01/10/2014 C C  C

C

 

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: