Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 05/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam ở các diện tiếp tục hiển thị là “C – Current” (có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ). 

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 05/2024

Đối với Chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp, Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam cũng hiển thị là “C – Current”. Sở Di trú Mỹ USCIS tiếp tục nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Khu vực khác).

Xem thêmDỰ ÁN ĐẦU TƯ EB-5

Lich Chiếu Khán Di Dân Mỹ 01/2024
Lich Chiếu Khán Di Dân Mỹ 05/2024

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 05/2024 – DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  México  Philippin
F-1 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 15/10/2001 01/03/2012
F-2A 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 08/11/2020 01/06/2021
F-2B 01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016 01/03/2004 22/10/2011
F-3 01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010 22/07/1999 01/08/2002
F4 22/07/2007 22/07/2007 15/01/2006 22/01/2001 08/09/2003

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Diện bảo lãnh gia đình  Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ México Philippin
F-1 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/04/2005 22/04/2015
F-2A 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023
F-2B 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/09/2004 01/10/2013
F-3 01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010 15/06/2001 08/11/2003
F-4 01/03/2008 01/03/2008 15/06/2006 22/04/2001 01/06/2005

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 05/2024 – DIỆN VIỆC LÀM & ĐẦU TƯ

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Luật mới quy định sẽ sử dụng hạn ngạch thị thực dành riêng cho 3 loại, cụ thể: Đầu tư dự án khu vực nông thôn – 20%; Các khu vực thất nghiệp cao – 10%; và Dự án cơ sở hạ tầng – 2%. Giới hạn 7%  cho mỗi quốc gia của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch cũng được áp dụng cho từng loại thị thực dành riêng này.

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ México Philippin
EB-1 C 01/09/2022 01/03/2021 C C
EB-2 15/01/2023 01/02/2020 15/04/2012 15/01/2023 15/01/2023
EB-3 22/11/2022 01/09/2020 15/08/2012 22/11/2022 22/11/2022
Lao động không tay nghề 08/10/2020 01/01/2017 15/08/2012 08/10/2020 01/05/2020
EB-4 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020
Lao động tôn giáo 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020 01/11/2020
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 15/12/2015 01/12/2020 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C

Xem thêmQuy trình đầu tư EB-5

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc  Ấn Độ  México  Philippin
EB-1 C 01/01/2023 01/04/2021 C C
EB-2 15/02/2023 01/06/2020 15/05/2012 15/02/2023 15/02/2023
EB-3 01/02/2023 01/07/2021 15/09/2012 01/02/2023 01/01/2023
Lao động không có tay nghề 15/12/2020 01/06/2017 15/09/2012 15/12/2020 15/05/2020
EB-4 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020
Lao động tôn giáo 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 01/01/2017 01/04/2022 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C

 

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *