Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 02/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam ở các diện tiếp tục hiển thị là “C – Current” (có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ). 

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 02/2024

Đối với Chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp, Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam cũng hiển thị là “C – Current”. Sở Di trú Mỹ USCIS tiếp tục nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Khu vực khác).

Xem thêmDỰ ÁN ĐẦU TƯ EB-5

Lich Chiếu Khán Di Dân Mỹ 01/2024
Lich Chiếu Khán Di Dân Mỹ 02/2024

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 02/2024 – DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

 • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
 • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh gia đình Khu vực khác  Trung Quốc  Ấn Độ  México  Philippin
F-1 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015 01/05/2001 01/03/2012
F-2A 08/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 01/02/2020 08/02/2020
F-2B01 01/10/2015 01/10/2015 01/10/2015 22/10/2003 22/10/2011
F-3 22/04/2009 22/04/2009 22/04/2009 08/09/1998 08/06/2002
F4 22/05/2007 22/05/2007 05/11/2005 15/09/2000 15/10/2002

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn 

Diện bảo lãnh gia đình  Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ México Philippin
F-1 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/04/2005 22/04/2015
F-2A 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023 01/09/2023
F-2B 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 01/08/2004 01/10/2013
F-3 01/03/2010 01/03/2010 01/03/2010 15/06/2001 08/11/2003
F-4 01/03/2008 01/03/2008 22/02/2006 15/04/2001 22/04/2004

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 02/2024 – DIỆN VIỆC LÀM & ĐẦU TƯ

 • EB-1: Lao động ưu tiên
 • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5: Khối đầu tư tạo việc làm

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

 • “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ
 • “U” nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Luật mới quy định sẽ sử dụng hạn ngạch thị thực dành riêng cho 3 loại, cụ thể: Đầu tư dự án khu vực nông thôn – 20%; Các khu vực thất nghiệp cao – 10%; và Dự án cơ sở hạ tầng – 2%. Giới hạn 7%  cho mỗi quốc gia của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch cũng được áp dụng cho từng loại thị thực dành riêng này.

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc Ấn Độ México Philippin
EB-1 C 01/07/2022 01/09/2020 C C
EB-2 01/11/2022 01/01/2020 01/03/2012 15/11/2022 01/11/2022
EB-3 01/09/2022 01/09/2020 01/07/2012 01/09/2022 01/09/2022
Lao động không tay nghề 01/09/2020 01/01/2017 01/07/2012 01/09/2020 01/05/2020
EB-4 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019
Lao động tôn giáo 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019 15/05/2019
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 15/12/2015 01/12/2020 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C

Xem thêmQuy trình đầu tư EB-5

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện việc làm Khu vực khác Trung Quốc  Ấn Độ  México  Philippin
EB-1 C 01/01/2023 01/01/2021 C C
EB-2 15/02/2023 01/06/2020 15/05/2012 15/02/2023 15/02/2023
EB-3 01/02/2023 01/07/2021 01/08/2012 01/02/2023 01/01/2023
Lao động không có tay nghề 15/12/2020 01/06/2017 01/08/2012 15/12/2020 15/05/2020
EB-4 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019
Lao động tôn giáo 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019
EB-5 ngoài hạn ngạch dành riêng(đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng) C 01/01/2017 01/04/2022 C C
EB-5 Đầu tư khu vực nông thôn (20%) C C C C C
EB-5 Đầu tư khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao (10%) C C C C C
EB-5 Đầu tư dự án cơ sở hạ tầng (2%) C C C C C
LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 08/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 08/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày...

DẤU HIỆU CHO THẤY CƠN SỐT NHÀ Ở CÓ THỂ SẼ ĐẾN VÀO MÙA HÈ NÀY

Lãi suất thế chấp giảm nhẹ vào tháng 6 có thể là cú hích mà thị...

10 THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ

Một báo cáo mới của The Economist Intelligence Unit Limited đã chỉ ra những thành...

GIÁ NHÀ MỸ ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC MỚI

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm mạnh nhất kể từ tháng...

NÂNG CẤP VISA SINH VIÊN F-1 LÊN THẺ XANH EB-5

Hoa Kỳ nổi tiếng với các trường học hàng đầu thế giới, các cơ sở...

HƠN 5000 THỊ THỰC ĐƯỢC CẤP TRONG NỬA ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trong nửa đầu năm tài chính 2024, số lượng visa EB-5 đã được cấp vượt...

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.