CHÍNH SÁCH THI ĐUA QUÝ III/2017

Thưởng CHUYẾN DU LỊCH MỸ TRỌN GÓI cho Nhân viên Xuất sắc nhất Quý

Thưởng Du lịch Thái Lan & Singapore cho toản bộ CB-CNV Công ty

%d bloggers like this: