Du học Mỹ: Lựa chọn số 1 của du học sinh Việt Nam

Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và việc đóng cửa biên giới, Mỹ ngưng hoặc tạm ngưng cấp thị thực du học sinh quốc tế đã khiến số lượng du học sinh mới trên toàn thế giới giảm mạnh. Dù vậy, Mỹ vẫn là lựa chọn số 1 của du học sinh Việt Nam … Đọc tiếp Du học Mỹ: Lựa chọn số 1 của du học sinh Việt Nam