Xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm bố mẹ? Nhà đầu tư EB-5 có con trên 21 tuổi vẫn được đi cùng hồ sơ bố mẹ?

Theo yêu cầu của chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi (chưa kết hôn) của nhà đầu tư sẽ được phép sang Mỹ định cư cùng nhà đầu tư. Thông thường, mọi người nghĩ con cái nhà đầu tư chỉ cần dưới 21 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ lên Sở di trú Mỹ (USCIS) là đủ tiêu chuẩn để đi kèm hồ sơ bố mẹ. Điều này là không chính xác.

Theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Việt Nam đã sử dụng hết hạn mức visa EB-5 cho năm 2018 vào tháng 04/2018 và phát sinh tồn đọng hồ sơ từ tháng 05/2018. Vậy trước tình trạng tồn đọng hồ sơ và thời gian hồ sơ chờ được xử lý ngày càng kéo dài, nếu đến thời điểm được mời phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ mà con cái trên 21 tuổi thì làm cách nào để người con vẫn được đi kèm hồ sơ cha mẹ?

Để trả lời chính xác câu hỏi này, nhà đầu tư cần tìm hiểu về Đạo luật bảo vệ tuổi trẻ em (Child Status Protection Act – CSPA).

Tính tuổi như thế nào để biết con cái có đủ tiêu chuẩn để đi kèm hồ sơ bố mẹ?
Tính tuổi như thế nào để biết con cái có đủ tiêu chuẩn để đi kèm hồ sơ bố mẹ?

Xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm bố mẹ, sẽ được tính bằng cách khấu trừ số ngày mà hồ sơ được xử lý tại Sở Di Trú (USCIS) khi ngày ưu tiên của hồ sơ đến hạn. Nếu lấy ngày ưu tiên đến hạn trừ đi số ngày hồ sơ được xử lý tại USCIS mà con dưới 21 tuổi, thì con sẽ được bảo vệ theo luật CSPA.

Xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm bố mẹ

Xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm bố mẹCụ thể, cách tính tuổi để xác định con có thể đi kèm hồ sơ cha mẹ hay không, chúng ta cần những thông tin sau:

1. Ngày ưu tiên của hồ sơ I-526 (ngày nộp hồ sơ I-526)

2. Ngày hồ sơ I-526 được USCIS chấp thuận

3. Ngày sinh nhật người con tròn 21 tuổi

Ví dụ: Ngày ưu tiên của hồ sơ I-526 là 14/04/2017

Ngày hồ sơ I-526 được USCIS chấp thuận là 25/07/2018

Ngày sinh nhật người con tròn 21 tuổi là 25/05/2019

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem thời gian hồ sơ được xử lý tại USCIS trong bao lâu, bằng cách lấy ngày hồ sơ được chấp thuận trừ ngày ưu tiên.

Theo ví dụ trên, thời gian hồ sơ được xử lý là: 25/07/2018 – 14/04/2017 = 467 ngày (link tính ngày: timeanddate.com)

Tiếp theo, ta tính từ thời điểm thực tế người con tròn 21 tuổi cộng với thời gian hồ sơ được xử lý tại USCIS.

Ví dụ: ngày 25/05/2019 + 467 ngày = 03/09/2020.

Ngày 03/09/2020 sẽ là ngày sinh nhật 21 tuổi của người con theo luật CSPA. Nếu trước ngày 03/09/2020, mà ngày ưu tiên của hồ sơ đến hạn, thì người con được đi cùng hồ sơ.

Chúng ta có thể thấy hồ sơ có thời gian xử lý tại USCIS càng lâu thì càng có lợi cho việc tính tuổi CSPA của người con, vì lịch cấp visa dựa vào ngày ưu tiên của hồ sơ.

Các nhà đầu tư EB-5, đặc biệt là nhà đầu tư có con trên 14 tuổi nên nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng con cái quá tuổi và không thể đi kèm hồ sơ cha mẹ vào thời điểm được mời phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ

Các nhà đầu tư EB-5, đặc biệt là nhà đầu tư có con trên 14 tuổi nên nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng con cái quá tuổi và không thể đi kèm hồ sơ cha mẹ vào thời điểm được mời phỏng vấn tại Lãnh sự quán MỹĐạo luật CSPA có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Đạo luật này được hình thành để bảo vệ việc xếp loại diện di dân của một người được xem là trẻ em khi người này quá 21 tuổi vì thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài. Để hội đủ điều kiện áp dụng CSPA, cần phải hội đủ hai tiêu chuẩn:

• Tuổi tính theo công thức CSPA của người con phải dưới 21.

• Có động thái yêu cầu CSPA trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt được xử lý

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư EB-5, Công ty APG vào thời điểm này nhận thấy sự cấp thiết của việc nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, đặc biệt là các nhà đầu tư EB-5 có con trên 15 tuổi để tránh tình trạng con cái quá tuổi và không thể đi kèm hồ sơ cha mẹ vào thời điểm được mời phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *