Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh khẳng định việc loại bỏ chương trình Visa Interview Waiver Program – Chương trình Miễn trừ Phỏng vấn Thị thực.

Chương trình Miễn trừ Phỏng vấn Thị thực (Visa Waiver Progam – VWP)

Các thị thực miễn trừ phỏng vấn cho phép công dân của các nước phát triển đến Hoa Kỳ để du lịch, kinh doanh với thời gian ít hơn 90 ngày mà không cần xin thị thực. Để đủ điều kiện tham gia chương trình VWP, đương đơn phải là công dân của một nước có tên trong chương trình VWP kèm theo các điều kiện khác. Thường trú nhân không đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Tham khảo bảng sau để thêm thông tin công dân các nước tham gia chương trình VWP:

Các quốc gia tham gia chương trình Miễn trừ phỏng vấn

Sắc lệnh loại bỏ chương trình Miễn trừ phỏng vấn thị thực

Sắc lệnh mới đề xuất chương trình sàn lọc và kiểm tra người di cư gắt gao hơn, chắc chắn sẽ gây bất tiện cho du khách từ nhiều quốc gia đến Mỹ.

Việc loại trừ chương trình Miễn trừ phỏng vấn Thị thực sẽ khiến cho các hãng hàng không từ nhiều quốc gia vẫn thường xuyên đưa khách du lịch đến Mỹ gặp khó khăn hơn. Như vậy từ ngày 16 tháng 3 sắp tới, khi thị thực hết hạn, khách đi Mỹ thường xuyên phải lấy hẹn để phỏng vấn mới được cấp chiếu kháng mới, không như trước đây họ chỉ cần đem hộ chiếu đến Lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại thì sẽ được cấp thị thực.

Con đường đến Mỹ ngày càng khó khăn hơn

Bên cạnh đó, thủ tục sàn lọc gắt gao sẽ gây khó khăn và mất thời gian cho những người lần đầu tiên xin chiếu kháng du lịch đến Mỹ. Đơn xin thị thực mới sẽ gồm những câu hỏi cụ thể hơn để bảo đảm liệu đương đơn có yểm trợ, cố vấn, phạm tội bạo lực, hình sự hay khủng bố sau khi vào Mỹ hay không.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.