Chương trình Đầu tư Định cư British Columbia BC

Chương trình đầu tư định cư British Columbia Chương trình đầu tư định cư British Columbia (BC PNP – Entrepreneur Category) dành cho những người có kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc sở hữu doanh nghiệp. Khách hàng sẽ có cơ hội mua lại hoặc thành lập doanh nghiệp mới ở BC. YÊU CẦU … Đọc tiếp Chương trình Đầu tư Định cư British Columbia BC