Chương trình AIPP: Quy định mới cho vợ/chồng của đương đơn

Chương trình AIPP và những con số ấn tượng Kể từ khi ra mắt, 1.896 nhà tuyển dụng ở 4 tỉnh Đại Tây Dương. Canada đã thực hiện 3.729 lời mời làm việc thông qua chương trình AIPP. Cho đến nay, đã có tổng cộng 4.769 người nộp đơn và gia đình đã nộp đơn … Đọc tiếp Chương trình AIPP: Quy định mới cho vợ/chồng của đương đơn