Chương trình AIPP- Định cư Canada diện lao động

1/ Chương trình AIPP – Atlantic Immigration Pilot Program 1.1/ Giới thiệu chương trình AIPP _Định cư Canada diện tay nghề AIPP là chương trình nhập cư nhanh chóng cho phép người sử dụng lao động ở 04 tỉnh bang Đại Tây Dương của Canada, bao gồm Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland & Labrador và Đảo Hoàng … Đọc tiếp Chương trình AIPP- Định cư Canada diện lao động