Thống kê số lượng hồ sơ I-526 và I-829 nộp vào sở di trú Hoa Kỳ quý 4 năm tài chính 2017(tháng 7 đến tháng 9 năm 2017) với nhiều cải thiện đáng kể trong quá trình xử lý hồ sơ I-526 và I-829.

Trong năm tài chính 2017, lượng hồ sơ I-526 nộp vào sở di trú giảm 14%, nhưng tin vui là lượng hồ sơ được chấp thuận tăng 31% so với năm 2016. Đồng thời, lượng hồ sơ I-829 nộp vào cũng giảm 24%, và lượng đơn được chấp thuận thì tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù số đơn I-526 có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2017, nhưng vẫn không đáng kể, chỉ đủ bù trừ cho số lượng thị thực EB-5 hàng năm ở mức 10.000. Cũng như trước đây, xu hướng nộp hồ sơ hàng quý cho thấy việc nộp hồ sơ tăng đột biến vào các ngày gia hạn chương trình.

Số đơn I-829 nộp vào Sở di trú giảm đều mỗi quý trong năm 2017, điều này có thể là vấn đề rắc rối. Bộ Ngoại Giao đã ban hành mức hạn ngạch tối đa cho số lượng visa EB-5 mỗi năm từ năm 2014, để loại bỏ bớt hồ sơ không đủ điều kiện. Tuy nhiên số lượng hồ sơ I-829 bị từ chối vẫn ở mức thấp và ngày càng nhiều gia đình được cấp tình trạng thường trú nhân để hoàn tất tiến trình hồ sơ EB-5.

Việc xét duyệt hồ sơ I-829 trong năm 2017 có sự cải thiện đáng kể theo mỗi quý. Còn đối với việc xét duyệt hồ sơ I-526 vẫn chưa có sự ổn định.

IPO đã tăng nhân viên xử lý hồ sơ từ năm 2013, và hy vọng rằng xu hướng này tiếp tục tăng trưởng đến năm 2018. IPO đã cam kết giảm thời gian xử lý hồ sơ vào năm 2018, và tiếp tục thuê nhân viên mới (tháng trước trên trang usajobs.gov đã đăng thông báo tuyển dụng cho nhiều vị trí cán bộ thẩm định tại IPO). USCIS đang tiếp tục cải thiện hệ thống lưu giữ và xử lý hồ sơ.

Theo tin tức cập nhật mới nhất từ luật sư Di trú Hoa Kỳ, chương trình EB-5 đang tiếp tục được gia hạn đến ngày 22.12.2017 và chưa có bất kỳ điều luật mới nào được đưa ra.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.