Luật Di trú Mỹ xác định nhập thẻ xanh (thường trú nhân) hợp pháp là tình trạng được hợp pháp quyền định cư vĩnh viễn ở  Mỹ với tư cách là một người nhập cư theo đúng luật Di trú, tình trạng này không thay đổi”. Một người nhập cư vào Mỹ đạt được tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR). Một LPR được cấp một I-551, thẻ xanh (thẻ thường trú nhân), như là bằng chứng cho tình trạng của mình.

LPR có quyền sống và làm việc tại Mỹ, đi ra nước ngoài cho bất kỳ mục đích tạm thời nào và quay trở lại Mỹ sau chuyến đi như vậy, nộp đơn xin thị thực theo diện gia đình cho thân nhân đủ điều kiện, và khi đáp ứng được các yêu cầu, có quyền nộp hồ sơ xin nhập tịch như một công dân Mỹ.

Một khía cạnh quan trọng của tình trạng LPR là một thường trú nhân hợp pháp vẫn chưa là một công dân Mỹ, và như vậy tùy thuộc vào các điều luật có thể mất quyền thường trú nhân, hoặc là bị tước bỏ quyền, hoặc bị trục xuất.

Tình trạng LPR có thể bị mất do từ bỏ tự nguyện, chẳng hạn có trường hợp người nhập cư quyết định rời Mỹ quay trở về vĩnh viễn đất nước của mình, hoặc di cư đến một số quốc gia khác. Trong trường hợp này, LPR cũ có thể trả lại một cách tự nguyện thẻ xanh của mình tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của Mỹ ở nước ngoài.

Trong đại đa số các trường hợp, một LPR quay trở lại Mỹ sau một chuyến đi ngắn (không quá 180 ngày) chỉ cần trình thẻ xanh của mình để tái nhập cảnh. Những LPR này được xem là “cư dân trở về”. Tuy nhiên, vấn đề có thể phát sinh tại sân bay hoặc biên giới khi chủ thẻ xanh đã rời khỏi Mỹ quá thời hạn cho phép, hoặc cho một chuyến đi, hoặc cho một loạt các chuyến đi. Trong một số trường hợp, quyền của người này để tái nhập cư với tư cách là “cư dân trở về” có thể được đặt câu hỏi, và trường hợp của họ được nhờ một thẩm phán di trú để quyết định liệu người này có thực sự đã từ bỏ quyền cư trú ở Mỹ của mình.

Luật Di trú Mỹ không xây dựng trong một thời gian ngắn, một LPR phải duy trì sự hiện diện ở Mỹ để tránh mất quyền cư trú. Thay vào đó, để đủ điều kiện là một “cư dân trở về”, một người trước đây đã được cấp LPR phải củng cố rằng mình đang tìm cách để quay trở lại Mỹ từ chuyến đi nước ngoài tạm thời. Dù người này có thể chứng minh được sự vắng mặt của mình là tạm thời hay không và đạt được sự chấp thuận trở lại Mỹ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của trường hợp. Thời gian ở bên ngoài Mỹ một mình đã qua không là yếu tố duy nhất. Thay vào đó, ý định của con người, khi nó có thể xác định sẽ kiểm soát.

Một thanh tra di trú hoặc một thẩm phán di trú trong thủ tục trục xuất sẽ xem xét vị trí quan hệ gia đình của người đó, tài sản, và công việc trong việc xác định ý định của họ. Viên chức chính phủ cũng sẽ cân nhắc mục đích rời khỏi Mỹ của người đó, dù chuyến đi nước ngoài có thể được dự kiến kết thúc trong thời gian ngắn, và cho dù ngày kết thúc có thể được ấn định bằng một số sự kiện gần đây.

Cơ quan Di trú Mỹ nói chung nhận ra rằng có nhiều lý do chính đáng tại sao người nhập cư gần đây cần phải thực hiện các chuyến đi kéo dài trở về đất nước họ để bán doanh nghiệp hoặc nhà ở, cho phép những đứa trẻ hoàn tất chương trình học, hoặc hoàn thành các nghĩa vụ dài hạn. Một người vô tình bị giam giữ ở nước ngoài do thủ tục tòa án kéo dài, hoặc do bệnh đột ngột nói chúng sẽ không bị tước bỏ LPR của mình. Tương tự, một người chấp nhận nhận một công việc tạm thời bên ngoài Mỹ, và người này có thể chứng minh tính chất tạm thời của công việc ở nước ngoài bằng cách cung cấp hợp đồng lao động có thời hạn cố định tương đối ngắn thường sẽ được duy trì tình trạng LPR. Mặt khác, người quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ, bán nhà cửa, và quay trở lại đất nước của mình để tìm việc làm trong một khoảng thời gian không xác định chắc chắn sẽ bị tước bỏ LPR.

Người rời Mỹ trong thời gian dài cho một mục đích tạm thời, được khuyên nên nộp đơn cho Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) xin cấp giấy phép tái nhập cảnh Mỹ. Trong tất cả các trường hợp một LPR rời khỏi Mỹ hơn một năm, họ phải trình giấy phép tái nhập cảnh hoặc xin thị thực người nhập cư đặc biệt với tư cách là “cư dân trở về” thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ ở nước họ khi quay trở lại Mỹ. Để có giấy phép tái nhập cảnh, người nộp đơn phải giải thích mục đích và thời gian dài vắng mặt khỏi Mỹ đã dự kiến của mình và củng cố sự vắng mặt là tạm thời theo lẽ tự nhiên. Hồ sơ xin giấy phép tái nhập cảnh phải được nộp trong khi LPR ở Mỹ và có hiệu lực trong hai năm. Giấy phép này sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho LPR quay trở lại Mỹ. Việc đạt được thị thực người nhập cư đặc biệt là một quy trình phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn, yêu cầu nộp lý lịch tư pháp và chứng từ khác đủ điều kiện thị thực.

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.